HR goes AGILE: ATLYGIS

HR goes AGILE: ATLYGIS

Tęsiame praktinių straipsnių seriją HR GOES AGILE – apie žmonių vadybos praktikas, grįstas AGILE principais. Anksčiau rašėme apie darbuotojo ir vadovo CHECK-IN ir OKR praktikas. Šiandien aptarsime AGILE praktikas organizacijose. AGILE praktikos turi skatinti...