Prasidėjus naujam verslo ciklui, vėl pradedame nuo pagrindų – darbuotojų pasiekimų ir rezultatų vertinimo, premijų skyrimo, kasmetinės atlygio peržiūros, papildomų naudų krepšelio atnaujinimo. Bus krizė ar nebus? Kelti darbo užmokestį ar pataupyti? Mokėti pajamų mokestį už sporto klubą sveikatos draudimo plane ar palikti mokestį darbuotojui, o gal mažinti krepšelį?

Kartą per dvejus/trejus metus kiekvienam verslui rekomenduojama peržiūrėti atlygio ir veiklos valdymo sistemą bei įvertinti, ar sistema suderinta su verslo tikslais, ar puoselėja reikiamą organizacinę kultūrą, ar skatina tai, ko tikimės ir reikalaujame iš darbuotojų, galų gale, ar ji yra efektyvi ir pinigai skirti atlygiui yra investicija, o ne išlaidos.

Viso atlygio sistemos vertinimą ir atnaujinimą didelėse organizacijose paprastai atlieka Atlygio valdymo profesionalai. Mažesnės organizacijos susiduria su kompetencijos specializacijos problema – sėkmingam verslo vystymui atlygio sistemų vertinimo ir efektyvumo paieškos kompetencijos paprasčiausiai nereikia arba reikia taip retai, kad nėra progų kompetencijas auginti.

People LAB sukūrė diagnostinį įrankį savo klientams ir visiems, siekiantiems profesionaliai valdyti atlygį: https://www.surveymonkey.com/r/6V828YB. Atsakę į 22 diagnostinius klausimus, jūs apčiuopsite didžiausias galimybes, kaip tobulinti savo sistemą, ir žinosite nuo ko pradėti, o pateikę savo kontaktus, gausite individualią ataskaitą, kuri taps gairėmis viso atlygio sistemos gerinimui.

Naudokite savo versle ir dalinkitės su partneriais, klientais, bičiuliais. Na, o norėdami pasitelkti profesionalus, mielai kreipkitės telefonu: +370 659 72544.