VEIKLOS EFEKTYVUMO VALDYMAS

Veiklos efektyvumo valdymas – procesas, padedantis skirtinguose organizacijos lygiuose nustatyti bendrus tikslus, vertinimo rodiklius, užtikrinti efektyvų darbuotojų įgalinimą sukuriant bendrą veiklos planą ir kt.

ONE SIZE DOESN’T FIT ALL! Programos struktūrą lemia Jūsų organizacijos tikslai ir vertybės. Efektyvios organizacijos paprastai varijuoja trijose vertybių dichotomijose:

 • Vidinis sutelktumas – Išorinis sutelktumas;
 • Lankstumas – Kontrolė;
 • Procesas – Rezultatas.

Šių priešybių valdymas didžia dalimi nulemia organizacijos rezultatus bei diktuoja veiklos valdymo programos modelį (Tim Baker).

Mūsų klientai, analizuodami savo darbuotojų veiklos efektyvumą, susiduria su šiais klausimais:

 • Ar darbuotojų efektyvumas ir veikla valdoma?
 • Ar darbuotojų veiklos valdymo programos diegimas nėra per daug komplikuotas ir būtinas uždavinys?
 • Kokios veiklos efektyvumo valdymo programos reikia organizacijai?
 • Kaip iš veiklos valdymo pokalbių gauti naudos?
 • Kaip personalo veikla valdoma ADAPTYVIOSE (AGILE) organizacijose?
 • Ar organizacinė ir valdymo struktūra optimalios?
 • Ar yra aiškus funkcijų pasidalijimas?
 • Ar organizacija turi tikslus ir veiklos rodiklius? Ar jie suprantami kiekvienam įmonės darbuotojui?
 • Ar personalo pastangos susietos su organizacijos tikslais

People LAB teikia šias veiklos efektyvumo valdymo paslaugas:

 • Darbuotojų veiklos valdymo vertinimas;
 • Organizacijos dizainas;
 • Darbo aprašų sudarymas;
 • Personalo veiklos efektyvumas ir valdymo sistemos kūrimas;
 • Personalo veiklos valdymo sistemos integracija su ugdymo, atlygio valdymo sistemomis;
 • Valdymo rodiklių nustatymas;
 • Darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir valdymas;
 • Darbdavio rekomendavimo tyrimas (eNPS).

Kaip tai veikia?

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!

8 + 5 =