Tęsiame Atlygio ABC ir aptariame dar vieną kintamo atlygio sistemą – projektinį skatinimą.

Jei turite jums aktualią, su atlygiu susijusią temą – rašykite mums ir mes pasidalinsime tuo, ką žinome!

Projektinio skatinimo sistema atlygina darbuotojus ar darbuotojų grupes, sėkmingai įgyvendinus projektą arba atskirus jo etapus kai projektas trunka ilgiau. Projektinis skatinimas gali būti ir baziniu atlygiu darbuotojams, kurių visa veikla yra projektinė, visgi dirbančiųjų pagal darbo sutartis darbuotojų projektinis skatinimas dažniau taikoma kaip papildoma, kintamoji dalis.

Projektinio skatinimo sistemos iš esmės turi dvi formas: (i) darbuotojai atlyginami už sėkmingą projekto įgyvendinimą jam pasibaigus, kai projekto trukmė vidutinė (tarkime iki vienerių metų); (ii) darbuotojai skatinami keletą kartų projekto eigoje kai sėkmingai įgyvendina suplanuotus etapus ir projektui pasibaigus. Antroji politika tinkamesnė ilgesnės trukmės projektams, nes padeda išlaikyti projekto sėkmei svarbius talentus ir susitelkimą, nes per ilgą laiką komanda gali išsikvėpti. Administravimo paprastumui organizacijos gali pasirinkti projektinį skatinimo išmokėjimą sutapdinti su atlygio ciklu, tokiu būdu sujungiant projektinį skatinimą su kitomis atlygio dalimis, jų peržiūra.

Projektinio skatinimo sistema tinkamesnė skatinti komandas už bendrus pasiekimus, o ne asmeninius rezultatus ar elgsenas. Kai kurios organizacijos, visgi pasirenka skatinti tik reikšmingai ir visą projekto laiką prie projekto sėkmės prisidedančius jo dalyvius (neskatinant projekto koordinatorių, administracines funkcijas atliekančių specialistų, siauros srities ekspertų). Tikslingiau (ir paprasčiau) projekto komandą skatinti vienodu procentu, atspindinčiu projekto sėkmės dydį, tačiau diferencijuoti išmoką skaičiuojant ją nuo kiekvieno komandos nario bazinio atlygio. Visgi kai kurioms organizacijoms projektinio skatinimo schemose be gerai apibrėžtų ir pamatuojamų sėkmės kriterijų prireikia ir indėlio diferencijavimo svertų.

Kaip ir kiekviena kintamo atlygio programa, projektinio skatinimo sistema neapsieina be savų apribojimų. Vienas svarbiausių sėkmingos projektinio skatinimo sistemos elementų – aiškūs bendrieji sėkmės kriterijai ir rezultatai, kurie reguliariai matuojami visoje projekto eigoje, todėl svarbu projekto planavimo metu įvardinti ir nustatyti aiškius projekto tikslus ir sėkmės rodiklius. Galiausiai, atsižvelgiant į projekto trukmę, pobūdį ir numatytus etapus, svarbu nuspręsti kokie skatinimo intervalai labiausiai įgalins darbuotojus sėkmingai bendradarbiauti ir pasiekti projekto tikslą.