Tęsiame Atlygio ABC ir aptariame paskutinę kintamo atlygio ciklo temą – pelno dalybas.

Jei turite jums aktualią, su atlygiu susijusią temą – rašykite mums ir mes pasidalinsime tuo, ką žinome!

Pelno dalybų programa tenkina esminį darbuotojų vidinio teisingumo poreikį ir padeda organizacijoms efektyviai įgalinti darbuotojus siekiant bendrų tikslų – kai dirbame kartu, visi turėtume gauti naudos atsižvelgiant į tai, kiek prisidėjome; nebendradarbiaudami nesukursime vertės, tuomet nebus ir kuo dalintis. Pelno dalybų sistema veikia kaip papildoma kintamo atlygio programa arba priedas prie bazinio atlygio ir įprastos skatinimo programos. Atsižvelgiant į organizacijos pasirinktą pelno dalybų formulę, darbuotojai kartą per metus gauna organizacijos finansinius rezultatus atspindintį priedą prie kasmetinės, nuo asmeninių pasiekimų priklausančios premijos. Tuo tarpu priedo dydis gali priklausyti nuo darbuotojo pareigybės lygio organizacinėje struktūroje arba būti vienodas visiems darbuotojams.

Kitaip nei komandinio ar projektinio skatinimo sistemos, pelno dalybų programa atlygina darbuotojus už visos organizacijos rezultatus, taigi sustiprina darbuotojų asmeninės atsakomybės jausmą, atliepia jų vidinio teisingumo poreikius. Tyrimai rodo, kad pelno dalybų programą taikančios organizacijos pastebi didesnį darbuotojų produktyvumą ir įsitraukimą; darbuotojai labiau linkę bendradarbiauti, skatinti inovacijas, prisiimti daugiau atsakomybės siekiant bendrų tikslų.

Vienas didžiausių pelno dalybų programos iššūkių – užtikrinti, kad sistema ir jos vertė būtų suprantama darbuotojams visuose organizacijos lygiuose. Kartais diegdami programą organizacijos vadovai pernelyg susitelkia į pelno dalybų formulės dizainą, tuo tarpu neskirdami pakankamai dėmesio komunikacijai bei pagalbinėms ugdymo priemonėms. Svarbu, kad programa ne tik būtų skaidri ir užtikrintų vidinį teisingumą, tačiau būtų papildyta kitomis įgūdžių ugdymo programomis, kurios padeda darbuotojams geriau prisidėti prie bendrų tikslų siekimo. Galiausiai, norint, kad pelno dalybų sistema išties pasiektų norimus rezultatus (padidintų darbuotojų įsitraukimą, asmeninio indėlio pojūtį) būtina užtikrinti, kad darbuotojai turėtų reikiamus įrankius tobulėti, dalintis idėjomis ir prisidėti prie organizacijai strategiškai svarbių tikslų siekimo.